1979 – 1984

Föreningen bildades 1979 av några entusiaster på långbräda med regatta segel av dacron.Ett klubbhus köptes och blev centrum för sociala aktiviteter runt själva seglingen. Tävlingar på triangelbana arrangerades och några inom föreningen kom senare att placera sig i tävlingssammanhang, t ex Björn Sterner och Johan Bergman.

1985 –

Under 80-talet började funboardseglingen slå genom på allvar och seglingen blev alltmer individualistisk och svår att planera i förväg eftersom det krävs minst vitvågor. Surfstället vid gamla Hjälmarbaden med sitt läge mot NO och lä för den friska SV-vinden blev allt svårare att utnyttja och 1995 flyttade föreningen sina aktiviteter till nuvarande Norra Ässundet – effektivt exponerat för vindar mellan SV-N.

2011 beslutades att även Kitesurfing ingår i klubben

Kategorier:

Tags:

(Kommentarer har inaktiverats)