Örebro befinner sig mitt i ett insjö-eldorado! Vi åker oftast till Norra Ässundet vid Hjälmaren, men vad som blir bäst är beroende på vindriktning.
Se kartan nedan för några förslag:

Vart skall man åka?

Sverige ligger i det så kallade västvindsbältet, vilket innebär att den vanligaste eller förhärskande vindriktningen för den ostörda vinden är västlig eller sydvästlig under året som helhet. För Örebro gäller att vi vanligtvis åker till Norra Ässundet vid dessa västliga vindar

Spotväljaren

Vilket håll kommer vinden? Klicka i väderstreck

Spotväljaren
Västvind Nord-Ost / Ost SydOst

Västvind

Norra Ässundet!

Nord-Ost / Ost

Ont om tid eller osäker prognos:

- EA- Ekeby Almby

Gott om tid:

Katrinelund