Okey ställe om det blåser nord-ost och man inte har tid att åka till katrinelund.Här låg […]
Några kilometer innan man kommer fram till Läppe ligger viken Dimbobaden. Här finns ett okey ställe […]
Vid båthamnen i Ekeby-Almby. Ganska exakt mitt emot Secret. Lite knepigt att gå i och ur […]
E20 mot stockholm. Sväng av E20 mot Rinkaby/Fellingsbro. Åk 5 km, sväng höger efter Rinkaby kyrka […]
Bästa vindriktning Långa fina vågor byggs upp från hela Hjälmaren som säkert kan bli 2m höga […]
Norra Ässundet är Örebros klart bästa surfställe när det blåser västliga vindar. Det får anses vara […]
Bästa stället närmast Örebro vid SO vindar.Fina långa vågor som blir perfekta ramper att hoppa på. […]