Roll Namn email Telefon
Ordförande Rickard Ström    
Kassör Magnus Frykholm    
Sekreterare Roger Johansson    
Valberedning Magnus Norrblad    
Webmaster Roger Johansson rojohansson(a)hotmail.com