Bilder från förr: 1999 – Blåste på bra även då! 1999 – Vikern utflykt 2004 -September […]
GO-brädan fyller 20 år! Här följer ett reportage kring arbetet som gjordes med att renovera skönheten.